Blockaffär i Integrum AB

PRESSINFORMATION
19 november 2017

En blockaffär om 750 000 aktier har förmedlats i Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") genom Erik Penser Bank AB:s ("Penser") försorg. Priset i transaktionen uppgick till 22,80 SEK per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 17,1 MSEK. Säljare i transaktionen är Braanemark Medical AB[1] som indirekt ägs av Rickard Brånemark.

Aktierna har förvärvats av ett fåtal externa investerare. Söderlind & Co AB har givit sitt medgivande för försäljning av aktierna i enlighet med de lock up-avtal som ingicks i samband med att Integrum listades på Nasdaq First North. Medgivandet har givits mot bakgrund av att affären genomförs som en så kallad blockaffär till ett fåtal utvalda investerare utanför marknaden. Efter transaktionen äger Braanemark Medical AB 640000 aktier av serie A och 4660000 aktier av serie B, motsvarande 59,22 % av samtliga aktier och 75,19 % av det totala röstetalet före utspädning vid eventuellt utnyttjade av teckningsoptioner, samt för det fall att samtliga emitterade teckningsoptioner utnyttjas 57,71 % av samtliga aktier och
74,01 % av det totala röstetalet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2017 kl. 1940 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.


[1] Braanemark Medical AB är ett helägt bolag till Pericardium AB. Rickard Brånemark äger själv 93% av Pericardium ABs aktier. Resterande aktier i Pericardium AB ägs av personer med vilka Rickard Brånemark har familje-/släktband. Braanemark Medical AB är under fusion med Pericardium AB.

Press release in PDF format