Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven

PRESSINFORMATION
17 november 2017
                                
Integrum blev vid fredagens EU-toppmöte i Göteborg som ett av få inbjudna att presentera bolagets tankestyrda proteser för Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven. Detta i samband med det strategiska partnerskap för innovation mellan Frankrike och Sverige som undertecknades vid mötet med mål att presentera konkreta framsteg inom två år. Integrum var utvalt som ett bra exempel på innovativt företag som utvecklar avancerade medicintekniska produkter där samspelet mellan människa och teknik skapar stort värde för användaren. Under mötet med president Emmanuel Macron och Stefan Löfven demonstrerades Integrums världsunika proteser som styrs med hjälp av tankekraft. Tekniken möjliggör att personer kan få en protes direkt kopplat till skelett, nerver och muskler utan att ha elektroder tillfälligt fästa utanpå huden.

"Det är självklart mycket hedrande att Integrums produkter uppmärksammas som innovativt företag i detta sammanhang av Frankrikes president och Sveriges statminister. Frankrike är en mycket intressant marknad för oss med stora patientpopulationer. Vi har redan bra etablerade samarbeten och goda förutsättningar till ökad tillväxt. Idag är volymerna dock relativt låga då det görs en bedömning om ersättning från fall till fall. Franska användare av Integrums OPRA Implant System förespråkar nu aktivt storheten i Integrum produkter då de vill att majoriteten av individer med amputation ska få tillgång till våra produkter. Arbetet med att få permanent kostnadsersättning har intensifierats och vi hoppas att detta strategiska partnerskap mellan Sverige och Frankrike ska hjälpa oss i detta arbete för att nå ut till fler användare.", säger Jonas Bergman, VD i Integrum

Integrum arbetar idag med etablerade center i flera europeiska länder. Av dessa har ett svenskt center varit det mest framträdande med över 200 operationer genomförda. Verksamheten i övriga europeiska länder har, till dags dato, bedrivits med näst intill obefintlig sälj- och marknadsföringsaktivitet och bearbetning av kostnadsersättande myndigheter och försäkringsbolag, vilket har begränsat patientvolymerna i dessa marknader. Ambitionen är nu att etablera liknande strukturer i övriga Europa.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Press release in PDF format