Finansiell kalender

Delårsrapport maj-oktober 2018:
5 december 2018

Delårsrapport maj 2018-januari 2019:
4 mars 2019

Bokslutskommuniké maj 2018-april 2019:
10 juni 2019