Finansiell kalender

Delårsrapport, november 2017– januari 2018:

26 mars 2018

Delårsrapport, februari 2018 – april 2018:

25 juni 2018

Årsredovisning räkenskapsåret 2017/2018:

27 augusti 2018