Finansiell kalender

Bokslutskommuniké:

30 juni 2017

Årsredovisning räkenskapsåret 2016/17:

28 augusti 2017

Delårsredogörelse 1 maj – 30 juli 2017:

25 september 2017

Årsstämma 2017:

25 september 2017

Delårsrapport 1 augusti – 31 oktober 2017:

18 december 2017