Pressmeddelanden

Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB

PRESSINFORMATION
1 januari 2018

Braanemark Medical AB som indirekt ägs av Rickard Brånemark har genom en fusion uppgått i Pericardium AB och samtliga aktier i Integrum har formellt bytt ägare. Detta betraktas som en försäljning till priset av noll kronor av Finansinspektionen. Rickard Brånemark äg (...)

Läs mer

Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017

PRESSINFORMATION
18 december 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bol (...)

Läs mer

Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017

PRESSINFORMATION
11 december 2017

Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Integrums grundare Rickard Brånemark, Med Dr och civilingenjör. Rickard Brånedmark tilldelas priset för hans vidareutveckli (...)

Läs mer

USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar

PRESSINFORMATION
30 november 2017

Integrum har ett unikt långsiktigt samarbete med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet. Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som kommer att behandla patienter (...)

Läs mer

Blockaffär i Integrum AB

PRESSINFORMATION
19 november 2017

En blockaffär om 750 000 aktier har förmedlats i Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") genom Erik Penser Bank AB:s ("Penser") försorg. Priset i transaktionen uppgick till 22,80 SEK per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 17,1 MSEK. Säljare  (...)

Läs mer

Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven

PRESSINFORMATION
17 november 2017
                                
Integrum blev vid fredagens EU-toppmöte i Göteborg som ett av få inbjudna att presentera bolagets tankestyrda proteser för Frankrikes president Emmanu (...)

Läs mer

Byte av ordförande i Integrum

PRESSINFORMATION
30 oktober 2017

Vid ordinarie styrelsemöte idag den 30 oktober 2017 meddelande Thomas Nortoft att han av hälsoskäl önskar avgå som ordförande i Integrum. Till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma valdes nuvarande styrelseledamot Magnus Kristoferson. Thomas Nortoft kv (...)

Läs mer

Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA

PRESSINFORMATION
27 oktober 2017

Integrum har erhållit finansiering för ett samarbetsprojekt avseende bolagets tankestyrda proteser för nedre extremitet från amerikanska försvarets institut för specialforskning, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Projektet bedrivs i samarbete med D (...)

Läs mer

Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet

PRESSINFORMATION
25 oktober 2017

Integrum har ett unikt långsiktigt samarbete med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet. Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som kommer att behandla patientern (...)

Läs mer

Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter

PRESSINFORMATION
9 oktober 2017

Integrum har i prospektet från april 2017 informerat om att Bolaget arbetar med att byta en leverantör av proteskomponenter då befintlig leverantör aviserat att de inte längre kommer kunna leverera enligt avtal. Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av (...)

Läs mer

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Pressinformation
25 september 2017

Integrum AB (publ) har måndagen den 25 september 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april (...)

Läs mer

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017

PRESSINFORMATION
25 september 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017-30 juli 2017. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Integrum redovisade en nettoomsättning på 5 767 (7 386) KSEK under perioden 1 maj 20 (...)

Läs mer

Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

PRESSINFORMATION
19 september 2017

Integrum deltar på Aktiedagen i Malmö onsdagen den 27 september på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa Integrum samt lyssna på presentation av Bolagets VD Jonas Bergman klockan 17.00.

Aktiedagen är ett eveneman (...)

Läs mer

Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA

PRESSINFORMATION
7 september 2017

Integrum har utsett Kurt Collier till Vice President Prosthetics. Kurt Collier är certifierad ortopedingenjör och kommer att leda stora delar av Integrums marknadsarbete i USA och ansvara för att introducera och skapa en stark medvetenhet om Integrums OPRA Implan (...)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras

PRESSINFORMATION
28 augusti 2017

Integrums årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Göteborg den 28 augusti 201 (...)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

PRESSINFORMATION
25 augusti 2017

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 17.00 på Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som (...)

Läs mer

Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

 PRESSINFORMATION
14 augusti 2017

Horizon 2020 anses vara världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. Integrum har mottagit ytterligare en delbetalning avseende det tidigare beviljade projektet "DeTOP" (Dexterous Transradial Osseoint (...)

Läs mer

Integrum expanderar i Kina

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Styrelsen i Integrum har fattat beslut om att starta ett dotterbolag i Kina under sommaren 2017 för att initiera en etablering på den kinesiska marknaden. Långtgående diskussioner pågår om att starta upp ett center i samarbete med ett ledande sjukhus i Shanghai vilke (...)

Läs mer

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 17 811 (12 324) KSEK under perioden 2016-05-01 till 2017-04-30 (12 månader), en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Integrum har efter periodens utgång, maj 201 (...)

Läs mer

Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser

PRESSINFORMATION
2 juni 2017

Två patienter som fått tummar amputerade behandlades i slutet av maj med Integrums skelettförankrade protessystem (OPRA Implant System). Operationerna genomfördes vid Gents universitetssjukhus (UZ Gent), och är de första som görs i Belgien. Tummar och fingrar är ett o (...)

Läs mer

Integrums första leverans till Ottobock i USA

PRESSINFORMATION 
23 Maj 2017

I maj genomfördes den första leveransen av Integrums proteskomponenter till Ottobock i USA. Detta markerar starten på Integrums samarbete med Ottobock. Ordern har ett ringa värde men innebär en strategisk viktig milstolpe då Ottobock nu kan börja sälja och marknad (...)

Läs mer

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 maj 2017

PRESSINFORMATION
11 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer

Erbjudandet i Integrum AB (publ) kraftigt övertecknat

PRESSINFORMATION
10 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer