Pressmeddelanden

Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

 PRESSINFORMATION
14 augusti 2017

Horizon 2020 anses vara världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. Integrum har mottagit ytterligare en delbetalning avseende det tidigare beviljade projektet "DeTOP" (Dexterous Transradial Osseoint (...)

Läs mer

Integrum expanderar i Kina

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Styrelsen i Integrum har fattat beslut om att starta ett dotterbolag i Kina under sommaren 2017 för att initiera en etablering på den kinesiska marknaden. Långtgående diskussioner pågår om att starta upp ett center i samarbete med ett ledande sjukhus i Shanghai vilke (...)

Läs mer

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 17 811 (12 324) KSEK under perioden 2016-05-01 till 2017-04-30 (12 månader), en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Integrum har efter periodens utgång, maj 201 (...)

Läs mer

Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser

PRESSINFORMATION
2 juni 2017

Två patienter som fått tummar amputerade behandlades i slutet av maj med Integrums skelettförankrade protessystem (OPRA Implant System). Operationerna genomfördes vid Gents universitetssjukhus (UZ Gent), och är de första som görs i Belgien. Tummar och fingrar är ett o (...)

Läs mer

Integrums första leverans till Ottobock i USA

PRESSINFORMATION 
23 Maj 2017

I maj genomfördes den första leveransen av Integrums proteskomponenter till Ottobock i USA. Detta markerar starten på Integrums samarbete med Ottobock. Ordern har ett ringa värde men innebär en strategisk viktig milstolpe då Ottobock nu kan börja sälja och marknad (...)

Läs mer

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 maj 2017

PRESSINFORMATION
11 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer

Erbjudandet i Integrum AB (publ) kraftigt övertecknat

PRESSINFORMATION
10 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer