Pressmeddelanden

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017

PRESSINFORMATION
25 september 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017-30 juli 2017. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Integrum redovisade en nettoomsättning på 5 767 (7 386) KSEK under perioden 1 maj 20 (...)

Läs mer

Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

PRESSINFORMATION
19 september 2017

Integrum deltar på Aktiedagen i Malmö onsdagen den 27 september på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa Integrum samt lyssna på presentation av Bolagets VD Jonas Bergman klockan 17.00.

Aktiedagen är ett eveneman (...)

Läs mer

Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA

PRESSINFORMATION
7 september 2017

Integrum har utsett Kurt Collier till Vice President Prosthetics. Kurt Collier är certifierad ortopedingenjör och kommer att leda stora delar av Integrums marknadsarbete i USA och ansvara för att introducera och skapa en stark medvetenhet om Integrums OPRA Implan (...)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras

PRESSINFORMATION
28 augusti 2017

Integrums årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Göteborg den 28 augusti 201 (...)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

PRESSINFORMATION
25 augusti 2017

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 17.00 på Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som (...)

Läs mer

Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

 PRESSINFORMATION
14 augusti 2017

Horizon 2020 anses vara världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. Integrum har mottagit ytterligare en delbetalning avseende det tidigare beviljade projektet "DeTOP" (Dexterous Transradial Osseoint (...)

Läs mer

Integrum expanderar i Kina

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Styrelsen i Integrum har fattat beslut om att starta ett dotterbolag i Kina under sommaren 2017 för att initiera en etablering på den kinesiska marknaden. Långtgående diskussioner pågår om att starta upp ett center i samarbete med ett ledande sjukhus i Shanghai vilke (...)

Läs mer

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 17 811 (12 324) KSEK under perioden 2016-05-01 till 2017-04-30 (12 månader), en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Integrum har efter periodens utgång, maj 201 (...)

Läs mer

Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser

PRESSINFORMATION
2 juni 2017

Två patienter som fått tummar amputerade behandlades i slutet av maj med Integrums skelettförankrade protessystem (OPRA Implant System). Operationerna genomfördes vid Gents universitetssjukhus (UZ Gent), och är de första som görs i Belgien. Tummar och fingrar är ett o (...)

Läs mer

Integrums första leverans till Ottobock i USA

PRESSINFORMATION 
23 Maj 2017

I maj genomfördes den första leveransen av Integrums proteskomponenter till Ottobock i USA. Detta markerar starten på Integrums samarbete med Ottobock. Ordern har ett ringa värde men innebär en strategisk viktig milstolpe då Ottobock nu kan börja sälja och marknad (...)

Läs mer

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 maj 2017

PRESSINFORMATION
11 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer

Erbjudandet i Integrum AB (publ) kraftigt övertecknat

PRESSINFORMATION
10 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer