Pressmeddelanden

Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman

PRESSINFORMATION
15 september 2018

I kallelsen till Integrum AB (publ) årsstämma angavs att Aktieägaren Pericardium AB senast den 15 september 2018 ska återkomma med vissa förslag till beslut avseende val av styrelseledamöter  och arvordering och att sådant förslag skulle offentliggöras via pr (...)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras

PRESSINFORMATION
3 september 2018

Integrums årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Mölndal& (...)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

PRESSINFORMATION
23 augusti 2018

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 september 2018, kl. 16.00 i Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som ö (...)

Läs mer

Integrum AB: Integrum föreslår fullt säkerställd företrädesemission om 25 MSEK

PRESSINFORMATION 
23 augusti 2018, 08.30

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan di (...)

Läs mer

Integrum AB: Rutger Barrdahl har utsetts till tf VD för Integrum AB

PRESSINFORMATION
13 augusti 2018

Styrelsen för Integrum AB har per 13 augusti 2018 utsett Rutger Barrdahl till tf VD för Integrum AB. Han efterträder Carl Ekvall. Per samma datum har styrelsen utsett Integrums grundare Rickard Brånemark till styrelseordförande i bolaget. Rickard Brånemark lämnade u (...)

Läs mer

Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat

PRESSINFORMATION 
9 juli 2018

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) etiska råd har nu godkänt fortsatt behandling av nya patienter med osseointegrerade implantat för protesförankring.

"Vi kommer att kalla de patienter som stod på väntelistan för operation till hösten, och erbjuda patienter t (...)

Läs mer

Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus

För första gången i världen genomfördes vid samma operation Targeted Muscle Reinnervation (TMR, som innebär att nerver styrs om till nya muskler) och direkt skelettförankring (osseointegration) med Integrums implantatsystem.

Patienten hade förlorat vänsterarmen ovanför armbågen i en olycka. Operatio (...)

Läs mer

Förtydligande om Integrums relation till Sahlgrenska

PRESSINFORMATION
3 april 2018

I media har sedan 29/3 förekommit uppgifter och spekulationer om informationshantering inom Integrum avseende Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) stopp av nya operationer med osseointegration.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har historiskt haft stor betyd (...)

Läs mer

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018

PRESSINFORMATION
26 mars 2018

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 januari 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Fördj (...)

Läs mer

Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet

PRESSINFORMATION
16 mars 2018

Integrum har tecknat ramavtal med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet gällande skelettförankrade proteser för lårbenspatienter. Det nya ramavtalet är på fem år med ett tak på cirka 60 miljoner kronor (7 miljoner amerikanska dollar). (...)

Läs mer

Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse

PRESSINFORMATION
14 mars 2018

Thomas Nortoft har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot i Integrums styrelse på grund av hälsoskäl.

Thomas slutar på grund av hälsoskäl efter en lång tid som Integrums rådgivare. Genom sin breda kunskap och erfarenhet från bland annat Nobel Biocare var (...)

Läs mer

Carl Ekvall har utsetts till ny VD för Integrum AB

PRESSINFORMATION
23 februari 2018

Styrelsen för Integrum AB har utsett Carl Ekvall till att leda Integrum AB. Han efterträder Jonas Bergman.

Carl tar över ett företag som expanderar sin verksamhet, särskilt i USA där bolagets system för skelettförankring av proteser är det hittills enda som godkä (...)

Läs mer

Kommentar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PRESSINFORMATION
15 februari 2018

Integrum tog i förra veckan del av en anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som har skickats till Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Som tidigare omnämnts så är det ett standardförfarande. Vid en anmälan till Läkemedelsverke (...)

Läs mer

Anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Läkemedelsverket

PRESSINFORMATION
9 februari 2018

Integrum har tagit del av en anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har skickats till Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det är ett standardförfarande att anmäla negativa händelser eller tillbud med medicintekniska produkter ti (...)

Läs mer

Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB

PRESSINFORMATION
1 januari 2018

Braanemark Medical AB som indirekt ägs av Rickard Brånemark har genom en fusion uppgått i Pericardium AB och samtliga aktier i Integrum har formellt bytt ägare. Detta betraktas som en försäljning till priset av noll kronor av Finansinspektionen. Rickard Brånemark äg (...)

Läs mer

Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017

PRESSINFORMATION
18 december 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bol (...)

Läs mer

Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017

PRESSINFORMATION
11 december 2017

Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Integrums grundare Rickard Brånemark, Med Dr och civilingenjör. Rickard Brånedmark tilldelas priset för hans vidareutveckli (...)

Läs mer

USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar

PRESSINFORMATION
30 november 2017

Integrum har ett unikt långsiktigt samarbete med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet. Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som kommer att behandla patienter (...)

Läs mer

Blockaffär i Integrum AB

PRESSINFORMATION
19 november 2017

En blockaffär om 750 000 aktier har förmedlats i Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") genom Erik Penser Bank AB:s ("Penser") försorg. Priset i transaktionen uppgick till 22,80 SEK per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 17,1 MSEK. Säljare  (...)

Läs mer

Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven

PRESSINFORMATION
17 november 2017
                                
Integrum blev vid fredagens EU-toppmöte i Göteborg som ett av få inbjudna att presentera bolagets tankestyrda proteser för Frankrikes president Emmanu (...)

Läs mer

Byte av ordförande i Integrum

PRESSINFORMATION
30 oktober 2017

Vid ordinarie styrelsemöte idag den 30 oktober 2017 meddelande Thomas Nortoft att han av hälsoskäl önskar avgå som ordförande i Integrum. Till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma valdes nuvarande styrelseledamot Magnus Kristoferson. Thomas Nortoft kv (...)

Läs mer

Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA

PRESSINFORMATION
27 oktober 2017

Integrum har erhållit finansiering för ett samarbetsprojekt avseende bolagets tankestyrda proteser för nedre extremitet från amerikanska försvarets institut för specialforskning, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Projektet bedrivs i samarbete med D (...)

Läs mer

Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet

PRESSINFORMATION
25 oktober 2017

Integrum har ett unikt långsiktigt samarbete med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet. Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som kommer att behandla patientern (...)

Läs mer

Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter

PRESSINFORMATION
9 oktober 2017

Integrum har i prospektet från april 2017 informerat om att Bolaget arbetar med att byta en leverantör av proteskomponenter då befintlig leverantör aviserat att de inte längre kommer kunna leverera enligt avtal. Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av (...)

Läs mer

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Pressinformation
25 september 2017

Integrum AB (publ) har måndagen den 25 september 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april (...)

Läs mer

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017

PRESSINFORMATION
25 september 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017-30 juli 2017. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Integrum redovisade en nettoomsättning på 5 767 (7 386) KSEK under perioden 1 maj 20 (...)

Läs mer

Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

PRESSINFORMATION
19 september 2017

Integrum deltar på Aktiedagen i Malmö onsdagen den 27 september på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa Integrum samt lyssna på presentation av Bolagets VD Jonas Bergman klockan 17.00.

Aktiedagen är ett eveneman (...)

Läs mer

Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA

PRESSINFORMATION
7 september 2017

Integrum har utsett Kurt Collier till Vice President Prosthetics. Kurt Collier är certifierad ortopedingenjör och kommer att leda stora delar av Integrums marknadsarbete i USA och ansvara för att introducera och skapa en stark medvetenhet om Integrums OPRA Implan (...)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras

PRESSINFORMATION
28 augusti 2017

Integrums årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Göteborg den 28 augusti 201 (...)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

PRESSINFORMATION
25 augusti 2017

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 17.00 på Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 41 i Mölndal.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som (...)

Läs mer

Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

 PRESSINFORMATION
14 augusti 2017

Horizon 2020 anses vara världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. Integrum har mottagit ytterligare en delbetalning avseende det tidigare beviljade projektet "DeTOP" (Dexterous Transradial Osseoint (...)

Läs mer

Integrum expanderar i Kina

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Styrelsen i Integrum har fattat beslut om att starta ett dotterbolag i Kina under sommaren 2017 för att initiera en etablering på den kinesiska marknaden. Långtgående diskussioner pågår om att starta upp ett center i samarbete med ett ledande sjukhus i Shanghai vilke (...)

Läs mer

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

PRESSINFORMATION
30 juni 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 17 811 (12 324) KSEK under perioden 2016-05-01 till 2017-04-30 (12 månader), en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. Integrum har efter periodens utgång, maj 201 (...)

Läs mer

Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser

PRESSINFORMATION
2 juni 2017

Två patienter som fått tummar amputerade behandlades i slutet av maj med Integrums skelettförankrade protessystem (OPRA Implant System). Operationerna genomfördes vid Gents universitetssjukhus (UZ Gent), och är de första som görs i Belgien. Tummar och fingrar är ett o (...)

Läs mer

Integrums första leverans till Ottobock i USA

PRESSINFORMATION 
23 Maj 2017

I maj genomfördes den första leveransen av Integrums proteskomponenter till Ottobock i USA. Detta markerar starten på Integrums samarbete med Ottobock. Ordern har ett ringa värde men innebär en strategisk viktig milstolpe då Ottobock nu kan börja sälja och marknad (...)

Läs mer

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 maj 2017

PRESSINFORMATION
11 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer

Erbjudandet i Integrum AB (publ) kraftigt övertecknat

PRESSINFORMATION
10 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELL (...)

Läs mer