Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras

PRESSINFORMATION
3 september 2018

Integrums årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Årsredovisningen är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Mölndal den 3 september 2018

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta
Rutger Barrdahl,tf VD
Mobil: 0705 - 23 39 55
Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Attachment: Årsredovisning Integrum AB 2017-2018 (PDF)

Press release in PDF format