Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

 PRESSINFORMATION
14 augusti 2017

Horizon 2020 anses vara världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. Integrum har mottagit ytterligare en delbetalning avseende det tidigare beviljade projektet "DeTOP" (Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural control and sensory feedback). DeTOP är ett samarbetsprojekt relaterat till tankestyrda proteser där flera universitet medverkar bland annat Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Sant'Anna University of Pisa, University of Essex. Syftet med projektet är att utveckla och implementera nästa generations tankestyrda proteser för personer med amputation nedanför armbågen med en total budget om ca 5.155.159 EUR, varav 1.192.750 EUR (motsvarande 11.450 KSEK) är budgeterat för Integrum. De 5,3 miljoner kronor (557 KEUR), som nu utbetalas skall användas till att vidareutveckla Integrums teknologi för tankestyrning av proteser. Teknologin skall anpassas för den största populationen av personer med amputation för övre extremiteter och det skall bland annat inkluderas sensorisk återkoppling (känsel).

Om tankestyrda proteser
Integrum har skapat en världsunik position inom fältet tankestyrda proteser i kombination med skelettförankring. I januari 2013 genomfördes världens första operation där en svensk man fick en robotarm fastsatt med osseointegration, där signaler för att styra armen hämtas direkt från muskler och nerver. Tekniken innebär att den amputerade slipper ha elektroder tillfälligt fästa utanpå huden och användaren ges en unik möjlighet att återfå både rörlighet och känsel. Resultatet av behandlingen publicerades 2014 i den framstående vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Redaktören gjorde följande kommentar om artikeln: "osseointegration could revolutionize the field of neuroprosthetics, giving patients more intuitive control and more freedom of movement".

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                                            
Mobil: 0704 - 18 43 38                                           
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Press release in PDF format