Amputationsbehandling

Benförankring av proteser är en innovativ lösning som ger en direkt och stabil koppling mellan skelett och protes, vilket ersätter den traditionellt använda hylsprotesen. Kopplingen gör att protesen inte behöver komma i kontakt med huden, vilket minskar hudrelaterade problem och möjliggör protesanvändning under längre perioder. Genom benförankring erhålls även ökad rörlighet samt förbättrad uppfattning av omgivningen (s.k. osseoperception). Tekniken bygger på förmågan hos ett titanimplantat att integrera med benvävnad, en process som kallas osseointegration.

Behandling

OPRA (Osseointegrated Prostheses for the Rehabilitation of Amputees) är ett banbrytande implantatsystem för benförankrade proteser. Systemet är baserat på forskning och erfarenhet inom området osseointegration sedan det upptäcktes av professor Brånemark under 1950-talet.

Fram till 2012 har över 200 patienter behandlats med OPRA, med kontinuerliga rapporter om funktionalitet i upp till 20 år efter behandling. OPRA har visat sig ge ökad frihet i det dagliga livet samt förbättra livskvaliteten hos patienten.

OPRA Implantatsystem består av en titanskruv (Fixtur) och en hudpenetrerande koppling (Distans), som placeras i det amputerade benet under två skilda operationer. Protesen kopplas därefter till den yttre delen av distansen via en kopplingsenhet.

Fördelar med benförankrade proteser:

  • Komplett rörelseomfång
  • Eliminerar tryck, skav och smärta i hud och mjukvävnad
  • Stabil infästning
  • Bättre gångmöjligheter
  • Förenklad fastsättning och borttagning (don/doff)
  • Protesen kan bäras varje dag
  • Förbättrad sittkomfort
  • Inget behov av hylsjustering
  • Ökad livskvalitet

Benföranking av proteser är en banbrytande behandlingsmetod som bygger på beprövade koncept för att förbättra livskaliten hos amputerade.

Patientinformation

Är du intresserad av att få reda på mer om benförankrade proteser, var god kontakta Integrum för koordinering:

Integrum AB
Krokslätts Fabriker 50
431 37 Mölndal
Sweden
E-Mail:   info@integrum.se
Tel.:        +46 31 760 10 60
Fax:        +46 31 15 52 60