Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet

PRESSINFORMATION
25 oktober 2017

Integrum har ett unikt långsiktigt samarbete med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet. Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som kommer att behandla patienterna inom ramen för samarbetet. Walter Reed har tidigare ansökt om finansiering från det amerikanska försvaret vilket nu har blivit godkänt för 20 lårbenspatienter varav den första ordern på 5 system nu har anlänt till Integrum på totalt cirka 2 miljoner kronor.

"Det är glädjande att vi nu förbättrar livet för amputerade amerikanska soldater och hjälper dem att återgå till ett normalt liv. Ordern är en viktig milstolpe för Integrum och för vårt långsiktiga samarbete med det amerikanska försvarsdepartementet", säger Jonas Bergman, VD i Integrum.

USA har under det senaste decenniet upplevt en kraftig ökning av krigsrelaterade amputationer, primärt till följd av militära insatser i Mellanöstern och Afghanistan. Över 1 600 amerikanska soldater har fått en eller flera armar eller ben amputerade i samband med insatserna i Irak, Afghanistan och Syrien (A Guide to U.S. Military Casualty Statistics). Totalt får idag cirka 40 000 amputerade veteraner vård tillhandahållen av USA:s veterandepartement (Department of Veterans Affairs).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 0900 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.