Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 januari 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

Maria Lopez - CEO:

" Den 18:e december 2020 godkände amerikanska FDA Integrums PMA (premarket approval) för OPRATM Implant System. Detta är en av de största milstolparna i bolagets historia.

Integrum avslutade tredje kvartalet positivt och rapporterar fortsatt försäljningstillväxt vilken under årets 9 första månader uppgår till 55% jämfört med föregående år.Vi är stolta över att vi utöver tillväxten levererar ett positivt resultat för nio månader så väl som för kvartalet.

Vi ökade omsättningen med 41% i tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Tillväxten drevs huvudskligen av vår expansion på den amerikanska marknaden.

Det är uppmuntrande att se att vår positiva trend fortsätter, trots rådande utmaningarna i marknaden. Tredje kvartalets resultat mitt under pågående pandemi och de strikta restriktionerna världen över, bekräftar att vi är välrustade för framtiden.

Det är endast ett fåtal svenska Medtech bolag som erhållit ett PMA godkännade för en klass III medicinteknisk produkt. Godkännandet gäller för behandling av lårbensamputerade patienter med OPRATM Implant System och som första och enda företag i världen erhöll Integrum ett PMA. Genom detta godkännande stärker vi verkligen vår ställning som världsledande inom skelett-förankrade proteser.

PMA:t ger Integrum flera väsentliga fördelar i marknaden. Godkännandet bör rimligen stärka vår position i förhandlingarna med privata och offentliga försäkringsbolag i diskussionen om ersättningsnivån (reimbursement) för behandling med OPRATM Implant System.

Dessutom kommer perceptionen av teknologin både på den amerikanska och globala marknaden förbättras. Godkännandet kommer att bidra till ökad acceptans av behandlingen. På sikt kan  osseointegration komma att betraktas som en möjligt ”standard of care” och ett förstahandsval för de patienter som är lämpliga för behandling med  OPRATM Implant System.

Tillväxten i USA fortsätter trots att marknaden påverkats negativt av restriktioner till följd av pandemin. Ett antal sjukhus har tvingats skjuta upp elektiva ingrepp, men vi är både glada och stolta att rapportera en försäljningsökning med 94%, jämfört mot samma period i fjol.

Vårt samarbete med Onkos har börjat ge utdelning och ett antal välrenommerade sjukhus har nu anslutits till nätverket av OPRA center, varav Emory Healthcare, USC Keck Medical Center och Duke Health är några. Flera av dessa centra har nu påbörjat behandlingen av de första patienterna.

Trots att vissa sjukhus tvingats ställa in ”icke livsnödvändig” kirurgi under kvartalets andra hälft, ser vi på samma gång att andra sjukhus fortsätter att genomföra behandlingar, nya centra genomför sina första behandlingar och andra förbereder med att utreda nya patienter för behandling så snart restriktionerna hävs.

Den europeiska marknaden påverkas fortsatt kraftigt av pandemin. Fler marknader brottas med de direkta effekter i form av en minskning av i icke livsnödvändiga behandlingar.

Vi ser positiva tecken till en begynnande återhämtning på nyckelmarknader som Tyskland, Nederländerna och Australien där terapiplanering och kirurugiska behandlingar med OPRATM Implant System har återupptagits,  om än i en begränsad omfattning.

Även utbildning av nya kunder med NeuromotusTM,  har varit begränsad, vilket innebär att satsningen på NeuromotusTM just nu är svår att accelerera. Under kvartalet har vi dock gjort entré på den norska marknaden och teknologin fortsätter att väcka intresse hos vårdgivare, universitet och rehaniliteringscentra runtom i Europa.

Även om det är svårt att förutse när effekterna av pandemin avtar, förväntar vi oss fortsatt tillväxt under det kommande kvartalet.

Det är uppmuntrande att vi med nuvarande kostnadsbas i kvartalet levererar ett rörelseresultat om 1 250 KSEK. Nu, mer än någonsin, uppskattar vi hela teamets ansträngningar som lett till att vi kunnat bibehålla vår tillväxt och fortsätta att prestera under dessa svåra tider. Vi ser med tillförsikt framtiden an och intensifierar våra satsningar på fortsatt tillväxt och global expansion."

Integrum redovisade en nettoomsättning på 10 877 (7 736) KSEK under perioden 2020-11-01 till 2021-01-31 (3 månader), en ökning med 41% jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen under perioden 2020-05-01 till 2021-01-31 ökade med 55 %.

TREDJE KVARTALET (1 NOVEMBER 2020 – 31 JANUARI 2021)

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 10 877 (7 736) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 14 604 (8 405) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -13 353 (-12 310) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 251 (-3 905) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 330 (-3 925) KSEK

1 MAJ – 31 JANUARI 2021 (9 månader)

  • Nettoomsättningen under perioden (9 månader) uppgick till 30 664 (19 762) KSEK + 55%
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 37 896 (21 893) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -36 645 (-33 057) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 251 (-11 194) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 104 (-11 201) KSEK

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-03 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel.+46 708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel.+46 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se