Integrums valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Mölndal, 18 mars 2024 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att valberedningens ledamöter har utsetts inför årsstämman 2024.  

Enligt den instruktion för valberedning i Integrum AB som antogs på årsstämman den 27 september 2023 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den sista vardagen i januari 2024.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

  • Oscar Bergman som representant för Swedbank Robur, motsvarande 1,86% av rösterna;
  • Rickard Brånemark, representerande ett eget ägande motsvarande cirka 49,53 procent av rösterna;
  • Anders Hedlund, representerande Nolsterby Invest AB med ett ägande motsvarande cirka 1,04 procent av rösterna; samt
  • Därutöver styrelsens ordförande, Bengt Sjöholm

Anders Hedlund fortsätter som ordförande i valberedningen. Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida: www.integrum.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 1 maj 2024, per e-post anders.hedlund@nolsterbyinvest.se eller per brev till bolagets postadress.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024 kl. 16:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Brånemark, CEO.
Mobil: +46 708 461061
E-mail:
rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Mobil: +46 707 349660

E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Adviser.