Integrum AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén från den 10 juni till den 31 maj 2021.

Integrum har tidigare offentliggjort att Bokslutskommunikén för perioden maj 2020 – april 2021 kommer offentliggöras den 10 juni. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 31 maj. Orsaken till detta beslut är att arbetet med rapporten har gått snabbare än väntat.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel.+46 708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO
Tel.+46 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se