Integrum publicerar årsredovisning 2021/22

Integrum har idag publicerat Årsredovisning 2021/22 för räkenskapsåret 1 maj 2021 till 30 april 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida:  integrum.se/investor-relations/financial-reports-calendar/

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Baecklund, CFO
Tel +46 (0) 72 556 68 69
E-post: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se