Integrums första leverans till Ottobock i USA

PRESSINFORMATION 
23 Maj 2017

I maj genomfördes den första leveransen av Integrums proteskomponenter till Ottobock i USA. Detta markerar starten på Integrums samarbete med Ottobock. Ordern har ett ringa värde men innebär en strategisk viktig milstolpe då Ottobock nu kan börja sälja och marknadsföra Integrums produkter på den amerikanska marknaden.

"Vi är mycket stolta över att samarbeta med Ottobock som är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Detta är ett viktigt steg framåt i att utveckla vår närvaro på den amerikanska marknaden och ett utmärkt tillfälle att nå och förbättra livskvaliteten för tusentals amputerade i USA.", säger Jonas Bergman, VD i Integrum.

Integrum slöt den 9 mars 2017 ett samarbetsavtal med Ottobock för den amerikanska marknaden. Ottobock är världens största ortopedtekniska företag med en global omsättning på ca 8 miljarder SEK. Detta partnerskap innebär, förutom att Integrum erhåller en stark distributör, en stor möjlighet att sprida budskapet om Integrums närvaro i USA till individer som har problem med proteshylsor genom Ottobocks breda sälj- och serviceorganisation i USA. Samarbetet i USA bäddar för ett breddat internationellt samarbete på sikt.

Om Ottobock i världen
För snart hundra år sedan grundades företaget av dess namne, Otto Bock, som började tillverka proteser och ortopediska hjälpmedel åt skadade soldater från första världskriget. Bolaget är fortfarande helt familjeägt och drivs idag av dottersonen, professor Hans Georg Näder. Med över 6000 anställda fördelade på 49 marknader världen över, och en årlig omsättning på 870 MEUR, är Ottobock ett ledande företag inom den ortopedtekniska branschen. Globala huvudkontoret ligger idag i Duderstadt, Tyskland.

                            
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA implantatsystem bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                                            
Mobil: 0704 - 18 43 38                                           
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Advisor
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.