Integrum kommenterar nedstängningen av Center for Bionics and Pain Research

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) kommenterar idag att Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gemensamt beslutat att avbryta arbetet inom Center for Bionics and Pain Research (CBPR). Forskningsplattformen CBPR har sedan 2020 bistått Integrum med huvudsakligen tekniska mätningar kopplade till den pågående utvecklingen av bolagets implantatteknologi e-OPRA™. 

Enligt ett pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola avbryts arbetet vid CBPR till följd av brister i verksamheten. Integrum kommer att inhämta ytterligare information från Chalmers tekniska högskola om bakgrunden till beslutet och samtidigt initiera en intern översyn av samarbetet med forskningsenheten. Skulle det framkomma information om att bristerna vid CBPR har någon påverkan på Integrums pågående forsknings- och utvecklingsprojekt kommer bolaget att informera marknaden.

Inga av de forskningsresultat som genererats inom ramarna för samarbetet med CBPR har använts som underlag för regulatoriska godkännanden av Integrums redan lanserade produkter OPRA™ Implant System och Neuromotus™.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Brånemark, vd
Tel +46 (0) 70 846 10 61
E-post: 
rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Tel +46 (0) 70 734 96 60
E-post jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:
Carnegie Investment Bank AB (publ)