Integrums valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Mölndal, 31 mars 2022 – Integrum (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att valberedningens ledamöter har utsetts inför årsstämman 2022.

Enligt den instruktion för valberedning i Integrum AB som antogs på årsstämman den 30 september 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den sista vardagen i januari 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har följande sammansättning:

  • Carl Granath, representerande Didner & Gerge Fonder med ett ägande motsvarande cirka 1,88 procent av rösterna;
  • Henrik Hedlund, representerande ett eget ägande motsvarande cirka 1,43 procent av rösterna;
  • Anders Hedlund, representerande Nolsterby Invest AB med ett ägande motsvarande cirka 0,64 procent av rösterna; samt
  • Richard Brånemark, styrelseordförande i Integrum AB, med ett eget ägande motsvarande cirka 53,35 procent av rösterna.

Ordförande i valberedningen kommer att utses vid det första sammanträdet. Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida: www.integrum.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 1 maj 2022, per e-post rickard.branemark@integrum.se eller per brev till bolagets postadress.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 16:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Brånemark, styrelseordförande  

Tel: 0708 - 46 10 61, +1 (650) 867 - 4640

E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och kan nås på tel. +46 (0) 8 - 463 8000.