Byte av ordförande i Integrum

PRESSINFORMATION
30 oktober 2017

Vid ordinarie styrelsemöte idag den 30 oktober 2017 meddelande Thomas Nortoft att han av hälsoskäl önskar avgå som ordförande i Integrum. Till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma valdes nuvarande styrelseledamot Magnus Kristoferson. Thomas Nortoft kvarstår som styrelseledamot.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2017 kl. 2100 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.