Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Integrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier som avslutades den 19 oktober 2018. Emissionen tecknades till ca 169 procent och Integrum tillfördes ca 25,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdagen den 14 november 2018. Avstämningsdag är den 16 november 2018, varefter BTA omvandlas till B-aktier per den 20 november 2018.

Integrum kommer efter omvandling av 3 580 000 BTA att ha 12 530 000 utelöpande aktier, varav 640 000 A-aktier och 11 890 000 B-aktier.

ISIN-kod för B-aktie i Integrum, kortnamn INTEG B: SE0009807266

ISIN-Kod för Integrum BTA, kortnamn INTEG BTA B: SE0011751221

Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare till Integrum i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Integrum.

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

För ytterligare information kontakta Rutger Barrdahl, VD, 0705 23 39 55