Integrums delårsrapport 1 maj 2019 – 31 januari 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 januari 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

”Även om tillväxten på årsbasis varit otillfredsställande så är det ändå glädjande att den positiva trenden från föregående kvartal fortsätter: tillväxten under det gångna kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år är 46%. Tillväxten är framförallt hänförlig till ökad omsättning på den amerikanska marknaden vilket är speciellt glädjande.

Rörelseintäkterna för årets nio första månader är i nivå med föregående år, vilket till största del beror på att vi nu kommit till slutfasen av det stora forskningsprojektet DeTOP vilket resulterar i lägre anslag.

Bolaget tillfördes under perioden 9,2 MSEK i en riktad emission. Kapitalet används för fortsatt expansion på den amerikanska marknaden. Vi är tacksamma för det förtroende investerarna givit oss.

Utveckling på den amerikanska marknaden är fortsatt positiv, bland annat genom det nytillkomna centret vid Presbyterian St. Luke's i Denver vilket är del av HCA Healthcare-koncernen som driver 186 sjukhus runt om i USA. Presbyterian St. Luke's är ett specialistsjukhus inom avancerad ortopedisk kirurgi och är topprankat när det gäller cancersjukvård och patientvård.

Tack var det nya samarbetsavtalet med Onkos Medical stärks vår position på den amerikanska marknaden väsentligt, då Onkos Medical har en stark position inom samma kundsegment som Integrum. Vi vet dock av erfarenhet att ledtiderna för införsäljning av OPRATM systemet kan vara långa, vilket gör att det kan dröja fram till hösten 2020 innan samarbetet bär frukt i form av ökad försäljning.

Den pågående PMA ansökan till FDA för OPRATM Implant System fortlöper enligt tidigare kommunicerad plan. Beslut från FDA väntas under hösten 2020. Ett positivt besked på en PMA ansökan ger oss obegränsade möjligheter att sälja produkten på den amerikanska marknaden, det förenklar processen för att få ersättning från försäkringsgivare (reimbursement) och det skapar en inträdesbarriär för konkurrerande system.

Som vi kommunicerat i föregående kvartalsrapport har en order från Ottobock US om 1,600 kSEK inkommit under perioden.

Kommersialiseringen av Neuromotus fortsätter och vi är stolta över att kunna meddela att de första enheterna har sålts inte bara i Sverige utan också i Storbritannien.

Vi uppmuntras av våra framsteg och tror att vi kan nå nya framgångar i våra marknader genom att öka penetrationen och samtidigt upprätthålla ett gott samarbete med våra nuvarande kunder”.

Integrum AB redovisar en ökning av nettoomsättning på 46 % under perioden 2019-10-01 till 2020-01-31 (3 månader) och en förbättring av resultatet från -8 433 KSEK till -3 908 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen för räkenskapsårets 9 första månader ökade med 10 % och resultatet förbättrades från -16 038 KSEK till -11 201 KSEK.

TREDJE KVARTALET (1 NOVEMBER 2019 – 31 JANUARI 2020)

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 7 736 (5 296) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 8 404 (5 796) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -12 310 (-14 229) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 905 (-8 433) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 924 (-8 479) KSEK

1 MAJ 2019 – 31 JANUARI 2020 (9 månader)

  • Nettoomsättningen under perioden (9 månader) uppgick till 19 763 (17 962) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 21 893 (22 343) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -33 057 (-38 327) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 194 (-15 984) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -11 201 (-16 038) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 08:30 CET

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.