Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018

Integrum (Nasdaq First North: INTEG B) kommer att tidigarelägga publiceringen av kommande kvartalsrapporter. Orsaken till denna tidigareläggning är att de administrativa rutinerna har förbättrats. Kommande rapporter kommer att publiceras enligt följande tidplan.

Delårsrapport, maj-oktober 2018 publiceras 5 december 2018.

Delårsrapport, maj 2018-januari 2019 publiceras 4 mars 2019

 

 

För mer information kontakta

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: rutger.barrdahl@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

För ytterligare information kontakta Rutger Barrdahl, VD, 0705 23 39 55