Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017

PRESSINFORMATION
18 december 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") redovisade en nettoomsättning på 5 072 (2 257) KSEK under perioden 2017-08-01 till 2017-10-31 (3 månader), en ökning med 125 % jämfört med motsvarande period föregående år. Perioden inkluderar flera viktiga händelser som exempelvis: 

  • Fördjupat samarbete med amerikanska försvarsdepartementet
  • Integrum uppmärksammas av Frankrikes president och Sveriges statsminister

Andra kvartalet i sammandrag (1 augusti 2017 - 31 oktober 2017)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 5 072 (2 257) KSEK
  • Rörelsen totala intäkter uppgick till 6 381 (4 127) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 692 (-1 998) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2 388 (-1 489) KSEK

Årets första 6 månader (1 maj 2017 - 31 oktober 2017)

  • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 10 839 (9 642) KSEK
  • Rörelsen totala intäkter uppgick till 13 338 (12 688) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 882 (1 661) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 351 (1 185) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 0830 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.