Integrums styrelseordförande Rickard Brånemark lånar ut aktier

Integrum AB:s styrelseordförande Rickard Brånemark lånar via Pericardium AB ut 235 293 aktier av serie B i syfte att påskynda och underlätta leveransen av aktier till de privata investerare som tecknade i den riktade emissionen som Integrum AB genomförde den 16 maj 2019. Aktielånet sker utan ersättning. Aktierna kommer att återlämnas till Rickard Brånemark när emissionen är registrerad vid Bolagsverket. 


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se