Kallelse till årsstämma i Integrum AB

Styrelsen för Integrum AB har beslutat att kalla till årsstämma måndagen den 30 september 2019, kl. 17.00 i Krokslätts Fabriker, lokal ”Smedjan”, Krokslätts Fabriker 50 i Mölndal. Kallelsen kommer i sin helhet att presenteras på www.integrum.se den 28 augusti.


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se