Integrum har informerats om att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har friat Rickard Brånemark

Integrum AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) meddelar idag att bolaget blivit informerat om att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) har beslutat att Integrums vd Rickard Brånemark med forskarkollegor inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Ärendet gäller en vetenskaplig artikel där Rickard Brånemark är medförfattare i egenskap av forskare med affiliering till Göteborgs universitet.

Den vetenskaplig artikel som ärendet gäller publicerades i New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2020. Npof har granskat ärendet och meddelar i ett beslut daterat till den 21 juni att forskarna i samband med publiceringen av artikeln inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Nämnden konstaterar dock att information om de komplikationer som uppstått hos en av patienterna borde ha redovisats, och att utelämnandet av denna information i den vetenskapliga artikeln utgör en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Nämnden anser också att förfarandet kan ses som oaktsamt, men inte grovt oaktsamt.

”Vi har gett en noggrann redogörelse till Npof och konstaterar att de efter en grundlig utredning har kommit till slutsatsen att ingen oredlighet har förekommit i forskningen. Samtidigt tar vi till oss av den kritik som vi fått av nämnden och delar bedömningen att informationen om den fjärde patientens komplikationer borde har redovisats i artikeln, även om den patienten enbart var en del av bakgrundsinformationen. Det är beklagligt att så inte skedde och sedan detta uppmärksammades har en rättelse förts in i artikeln i NEJM”, säger Rickard Brånemark, vd för Integrum.

En utförlig redogörelse för bakgrunden till ärendet finns beskrivet i ett tidigare pressmeddelande från den 23 september 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Brånemark, vd
Tel +46 (0) 70 846 10 61
E-post: 
rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO
Tel +46 (0) 70 734 96 60
E-post: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB