Integrum publicerar årsredovisning 2020/21

Integrum har idag publicerat Årsredovisning 2020/21 för räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.integrum.se/investor-relations

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Baecklund, CFO
Tel. +46 (0) 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

 

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se