Finansiella rapporter
&
kalender

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké maj 2018-april 2019: 2019-06-10
Delårsrapport Q1 2019/2020: 2019-09-02
Delårsrapport Q2 2019/2020: 2019-12-02