Investor Relations

Press Releases


Please note that the information regarding investor relations is only provided in Swedish.


15 October 2021
Regulatory

Integrum Appoints Thomas Dugan as President, US

Mölndal, Sweden, October 15, 2021. Integrum AB announced today that Thomas Dugan has been appointed President of Integrum Inc., US. An experienced business leader, Mr. Dugan will lead our important US business and assume his responsibilities immediately.

read more
30 September 2021
Regulatory

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
2 September 2021
Regulatory

Delårsrapport maj – juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK

Integrum redovisade en nettoomsättningstillväxt om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK under perioden maj – juli. På den amerikanska marknaden ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 64%. Rörelseresultatet påverkades positivt i kvartalet av orealiserade valutaeffekter om 678 KSEK, rensat från valutaeffekter är kvartalets resultat 508 KSEK (3,9%).

read more
2 September 2021
Regulatory

Integrum publicerar årsredovisning 2020/21

read more
1 September 2021

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 September

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

read more
30 August 2021

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
15 June 2021
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 121 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie, inbringande en likvid om totalt cirka 121 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”).

read more
15 June 2021
Regulatory

Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Integrum AB (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Integrum har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

read more
11 June 2021
Regulatory

Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete.

read more
31 May 2021
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2020 – 30 april 2021.

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

read more
27 May 2021
Regulatory

Integrum AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén från den 10 juni till den 31 maj 2021.

read more
3 March 2021
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 januari 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 December 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 oktober 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
30 September 2020

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
17 September 2020

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 September

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

read more
2 September 2020
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse.

read more
1 September 2020

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
24 August 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2020 – 31 juli 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2020 - 31 juli 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
21 August 2020
Regulatory

Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020

read more
21 August 2020
Regulatory

Integrum AB (publ) tidigarelägger Q2-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020

read more
8 June 2020
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 – 30 april 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
20 April 2020

Bolagsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

Integrum AB (publ) har måndagen den 20 april 2020 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid extra bolagsstämman.

read more
27 March 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB (publ)

read more
26 March 2020
Regulatory

Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt.

Integrum storägare och styrelseordförande Rickard Brånemark ställer ut en lånegaranti och avser tillsammans med styrelsen att teckna 50 % av en riktad emission. Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK och får en lånegaranti om 2 MSEK för att säkra verksamheten under minst det kommande verksamhetsåret. Bolaget ser på grund av Covid-19 pandemin en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter, men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. Ett åtgärdsprogram genomförs dessutom för att reducera utgifterna.

read more
2 March 2020
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 – 31 januari 2020

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 januari 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 December 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
27 November 2019
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2 miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna på USA marknaden

read more
1 October 2019

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
16 September 2019

Punkt 14 – Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person

read more
16 September 2019

Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11)

read more
2 September 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 juli 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 September 2019
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse. 

read more
28 August 2019

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
27 August 2019

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
10 June 2019
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2018 - 30 april 2019

read more
5 June 2019

Integrums styrelseordförande Rickard Brånemark lånar ut aktier

read more
16 May 2019
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 10,7 miljoner kronor för att accelerera expansionen i USA

read more
15 April 2019

Integrum ansöker om premarket approval (PMA) från FDA

Mölndal 15 april 2019

read more
12 April 2019
Regulatory

Maria Lopez ny VD för Integrum AB

Mölndal, 12 april 2019 Styrelsen för Integrum AB har per den 12 april utsett Maria Lopez till ny VD. Hon efterträder Rutger Barrdahl som varit interim VD sedan 13 augusti 2018.

read more
4 March 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
5 December 2018
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 oktober 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.  Mölndal 5 december 2018

read more
29 November 2018

Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018

read more
14 November 2018
Regulatory

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

read more
24 October 2018
Regulatory

Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad

Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades med 68,9 procent och tillför Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.

read more
24 September 2018

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

read more
12 October 2018

Första operationen i Tyskland med Integrums OPRA™ implantat

För första gången har en patient opererats i Tyskland med Integrums OPRA™ system för benförankrade proteser. Operationen genomfördes på University Medical Center i Göttingen.

read more
4 October 2018
Regulatory

Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se  (http://www.penser.se%20/)) respektive hemsidor.

read more
28 August 2017
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras

read more
26 March 2018
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018

read more
18 December 2017
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017

read more