Integrum tidigarelägger delårsrapport för första kvartalet 2022/2023 från den 2 september till den 31 augusti


Integrum har tidigare offentliggjort att delårsrapporten för perioden maj 2022 – juli 2022 kommer att offentliggöras den 2 september. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 31 augusti. Orsaken till detta beslut är att arbetet med rapporten har gått snabbare än väntat.

För mer information kontakta:

Rickard Brånemark, CEO. Tel: +46 70 846 10 61, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Tel: +46 72 556 68 69, E-mail: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på +46 (0) 8-463 8000.