Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2020 – 30 april 2021.

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2021. Bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

María López – CEO:

Vi är mycket nöjda att kunna blicka tillbaka över ett år då vi trots pågående pandemi, nådde vårt hittills bästa resultat. Detta mycket tack vare den fortsatte expansionen på den viktiga amerikanska marknaden där vi fjärde kvartalet växte 145 % och med 140 % för helåret.

Årets sista kvartal slutade väldigt positivt, med en försäljningstillväxt på 78% jämfört med samma period i fjol. 2020/2021 ökade vi omsättningen 61% jämfört med helåret 2020/2021. Dessutom är vi nöjda att komma nära ett nollresultat på årsbasis och rensat från orealiserade valutaeffekter uppgick rörelse-resultatet för helåret till 4,521 KSEK.

Vi är övertygade om att resultatutvecklingen beror på att vi fortsatt att utveckla vår tillväxtstrategi med fokus på USA och att vi stärkt markandspenetrationen via samarbetet med Onkos. Vi har förberett för fortsatt tillväxt genom att etablera sk ”Centers of Excellence” (vars uppgift är bl.a. att erbjuda vård av högsta klass samt utbilda sina specialistkollegor) med Art- Clinic som en start, webinarer och webbaserat kundstöd för att bibehålla momentum under pandemin. Sammantaget och i kombination med försäljningsutvecklingen under året, inger detta förtroende. Vi står väl rustade inför framtiden.

Den 18:e December 2020 erhöll Integrum ett PMA godkännande för vår klass III medicinteknisk produkt, OPRA™ Implant System för behandling av patienter med amputation ovan för knäet. Detta godkännandet stärkte vår postion som världsledande inom skelettförankrade proteser och stärker vår position i diskussioner med offentliga och privata försäkringsbolag vad gäller ersättning av kostnader för behandling med OPRA™ Implant System.

Godkännandet kommer att ändra den globala perceptionen av behandlingen; från den att behandlingen befinner sig i en klinisk forsknings-och utvecklingfas, till den att behandlingen hör hemma i den kliniska vardagen. Det medför att acceptansen hos såväl specialister som patienter ökar, och kan på sikt leda till att behandling med OPRA™ Implant System blir ett ”standard of care”, eller förstahandsval för behandling av lämpliga amputerade patienter.

Trots att ett antal amerikanska sjukhus under tredje kvartalet tvingades skjuta upp planerade kirurgiska ingrepp, har de nu återupptagit behandlingar. Vi är stolta över att kunna visa att försäljningen i USA under fjärde kvartalet ökade med 145% jämfört med samma period i fjol, och på helårsbasis ökade försäljningen med 140% jämfört med 2020/2021. Tillväxten kommer som ett resultat av både den egna organisationens ansträngningar och att samarbetet med Onkos utvecklar sig allt mer.

Genom samarbetet med Onkos har flera välrenommerade sjukhus anslutit sig till OPRA™ nätverket. Några av dessa är Emory Healthcare i Georgia, Keck Medical Center vid University of Southern California och Duke Health vid Duke University i North Carolina. Flera av dessa har redan börjat behandla sina första patienter med OPRA™ Implant System.

Vi avslutar räkenskapsåret 2020/2021 med att fler än 30 sjukhus runt om i världen hjälper sina patienter att leva ett mer aktivt och produktivt liv genom att erbjuda rehabiliteringsprogram med OPRA™ Implant System. Även om vissa sjukhus under pandemin haft en begränsad möjlighet att utföra planerad kirurgi, ser vi samtidigt att många har kunnat fortsätta behandla patienter. Nya kunder har kunnat börja med sina första patienter och att andra har åtminstone kunnat ta emot patienter för konsultation i förberedelse för framtiden då restriktionerna kommer att hävas.

Den europeiska marknaden har påverkats kraftigt negativt av pandemin. Omsättningen under året minskade med 27% jämfört med föregående år. Trots den negativa utvecklingen ser vi mot slutet av fjärde kvartalet, då försäljningen minskade med 17% jämfört med samma period i fjol, tecken på återhämtning i nyckelmarknader som Tyskland, Benelux och i Sverige.

Vi fortsätter att ta vara på digitala möjligheter att utbilda och certifiera specialister. Vi hjälper dessa att utvärdera patienter och planera ingrepp för att mildra effekten av pandemin och patienters reserestriktioner.

Antalet sjukhus i länderna utanför USA som anslöt sig till OPRA™ nätverket ökade under fjärde kvartalet. Vi var nöjda att inleda ett samarbete med BG Klinik Tübingen, ett av 12 viktiga ”work cover1” sjukhus i Tyskland som börjat behandla tum-och ovanför armbågsamputerade patienter. Dessutom samarbetar vi med UMCG Groningen, i Nederländerna som börjat använda både OPRA™ Implant System och Neuromotus™ för behandling av sina amputerade patienter. Vårt första “Center of Excellence”, Art Clinic i Sverige, genomförde också sin första behandling framgångsrikt. Som Center of Excellence kommer Art Clinic bana vägen för framtida expansion genom behandling av såväl svenska som internationella patienter.

Svårigheten att bearbeta marknaden och utbilda kunder med Neuromotus™ under pandemin har begränsat möjligheterna att driva och utveckla denna affär. Nyligen teckande Integrum ett avtal med UMCG Groningen som gör UMCG till det första utbildningscentret för Neuromotus™ i världen. Utöver att erbjuda sina patienter som lider av svår fantomsmärta behandling med Neuromotus™, kommer UMCG även utbilda andra centra i regionen.

Trots den väsentliga tillväxten under året, kan denna, utifrån företagets ambition betraktas som blygsam. Både pandemins effekter vad gäller reserestriktioner och uppskjutna planerade procedurer och kraven som åligger ett nytt sjukhus att bygga upp nödvändiga verksamheten och infrastrukturen för att utföra lyckade behandlingar tar tid. Denna process bör rimligen underlättas när restriktionerna hävs.

Så fort planerad kirurgi börjar utföras löpande, förväntar vi oss en snabbare tillväxttakt. Det är svårt att förutspå när pandemins effekter skall avta helt, men vi väntar fortsatt tillväxt i omsättning och vinst det kommande året.

Nu när vi stänger 2020/2021 ser vi med stor tillförsikt framtiden an. Vi vill tacka samtliga medarbetare hos Integrum för deras hårda arbete, passion, styrka och uthållighet under detta, på många sätt, unika år. Vi ser fram emot att bygga vidare på det gångna årets framgångar. Vi kommer att fortsätta att ta oss an framtidens utmaningar och att kontinuerligt utveckla oss själva för att säkra Integrums fortsatta globala tillväxt och expansion.

 

1Work cover är sjukhus som behandlar patienter för arbetsrelaterade skador

 

FJÄRDE KVARTALET (1 FEBRUARI 2020 – 30 APRIL 2021)

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 12 428 (6 983) KSEK

  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 15 114 (7 963) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -16 687 (-12 480) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 573 (-4 516) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -706 (-4 484) KSEK

1 MAJ 2020 – 30 APRIL 2021 (12 månader)

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 43 093 (26 746) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 53 010 (29 856) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -53 332 (-45 537) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -323 (-15 681) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -602 (-15 686) KSEK
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 08:30 CET

 

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.