Investor relations

Financial Reports & Calendar


Please note that the information regarding investor relations is only provided in Swedish.

Dokument

Integrum är idag ledande inom osseointegration – processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat – för skelettförankrade proteser. Sedan starten har Integrums innovativa OPRA™-system bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att finansiera fortsatt forskning och utveckling inom implantatsystem, inklusive kostnader för att säkerställa att regulatoriska krav uppfylls i samband med lansering av nya implantat och lansering på nya marknader samt påskyndad marknadsbearbetning för att snabbare bygga upp en framträdande position på framförallt den amerikanska marknaden. Läs mer om erbjudandet i prospektet nedan.