Pressmeddelanden

1 October 2019

Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ)

read more
16 September 2019

Punkt 14 – Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person

read more
16 September 2019

Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11)

read more
2 September 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 juli 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
2 September 2019
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild betydelse. 

read more

 
28 August 2019

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
27 August 2019

Kallelse till årsstämma i Integrum AB

read more
10 June 2019
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2018 - 30 april 2019

read more
5 June 2019

Integrums styrelseordförande Rickard Brånemark lånar ut aktier

read more
16 May 2019
Regulatory

Integrum har genomfört en riktad nyemission om 10,7 miljoner kronor för att accelerera expansionen i USA

read more
15 April 2019

Integrum ansöker om premarket approval (PMA) från FDA

Mölndal 15 april 2019

read more
12 April 2019
Regulatory

Maria Lopez ny VD för Integrum AB

Mölndal, 12 april 2019 Styrelsen för Integrum AB har per den 12 april utsett Maria Lopez till ny VD. Hon efterträder Rutger Barrdahl som varit interim VD sedan 13 augusti 2018.

read more
4 March 2019
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

read more
5 December 2018
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 oktober 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.  Mölndal 5 december 2018

read more
29 November 2018

Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018

read more
14 November 2018
Regulatory

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

read more
24 October 2018
Regulatory

Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad

Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades med 68,9 procent och tillför Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.

read more
24 September 2018

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

read more
12 October 2018

Första operationen i Tyskland med Integrums OPRA™ implantat

För första gången har en patient opererats i Tyskland med Integrums OPRA™ system för benförankrade proteser. Operationen genomfördes på University Medical Center i Göttingen.

read more
4 October 2018
Regulatory

Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se  (http://www.penser.se%20/)) respektive hemsidor.

read more
28 August 2017
Regulatory

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras

read more
26 March 2018
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018

read more
18 December 2017
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017

read more
25 September 2017
Regulatory

Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017

read more
30 June 2017
Regulatory

Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017

read more
10 May 2017

Erbjudandet i Integrum AB (publ) kraftigt övertecknat

read more
23 May 2017
Regulatory

Integrums första leverans till Ottobock i USA

read more
11 May 2017

Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North med första handelsdag den 15 maj 2017

read more
2 June 2017
Regulatory

Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser

read more
30 June 2017
Regulatory

Integrum expanderar i Kina

read more
14 August 2017
Regulatory

Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020

read more
25 August 2017
Regulatory

Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ)

read more
7 September 2017
Regulatory

Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA

read more
19 September 2017

Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

read more
25 September 2017
Regulatory

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

read more
9 October 2017

Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter

read more
25 October 2017
Regulatory

Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet

read more
30 October 2017
Regulatory

Byte av ordförande i Integrum

read more
27 October 2017
Regulatory

Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA

read more
17 November 2017

Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven

read more
30 November 2017
Regulatory

USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar

read more
19 November 2017
Regulatory

Blockaffär i Integrum AB

read more
11 December 2017

Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017

read more
1 January 2018

Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB

read more
15 February 2018

Kommentar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

read more
9 February 2018
Regulatory

Anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Läkemedelsverket

read more
23 February 2018
Regulatory

Carl Ekvall har utsetts till ny VD för Integrum AB

read more
16 March 2018
Regulatory

Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet

read more
14 March 2018
Regulatory

Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse

read more
31 May 2018
Regulatory

Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus

read more