Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus

För första gången i världen genomfördes vid samma operation Targeted Muscle Reinnervation (TMR, som innebär att nerver styrs om till nya muskler) och direkt skelettförankring (osseointegration) med Integrums implantatsystem.

Patienten hade förlorat vänsterarmen ovanför armbågen i en olycka. Operationen skedde vid AKH i Wien, som är Europas största universitetssjukhus och sändes direkt till en grupp om mer än 100 experter som rest till Wien för att delta i IASPT (Innovations in Amputation Surgery and Prosthetic Technology) med professor Aszmann som värd. Det kirurgiska teamet leddes av professor Windhager (chef för ortopedi vid AKH), professor Aszmann och professor Brånemark. Operationen blev mycket lyckad och patienten har skrivits ut till hemmet för fortsatt rehabilitering.

"Vi ser ett ökat behov av avancerade extremitetsrekonstruktioner", säger professor Windhager.

Professor Azsmann tillägger, "AKH vill fortsätta att driva denna utveckling och vi har ett långsiktigt intresse att utveckla ännu bättre avancerade extremitetsrekonstruktioner och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Integrum."

"Jag är glad och tacksam att få vara en del i samarbetet med AKH, världsledande experter i extremitetsrekonstruktion och Integrum. Vi har utvecklat Integrums teknik under mer än 20 år och nu är den en viktig del för att kunna ge den bästa behandlingen till amputerade", säger professor Brånemark.

Professor Brånemark har under de tre senaste åren etablerat Integrums teknik vid University of California, San Francisco (UCSF) och tränat ett team.

"Det är nu dags för UCSF att fortsätta själva och jag går vidare för att stötta nya center både i och utanför USA. Till att börja med kommer jag att ha en fri roll och jag räknar med att kunna lägga ca 50 % av min tid till att understödja befintliga och nya team. Detta möjliggör avancerade operationer i Belgien, Italien och Österrike före sommaren", säger professor Brånemark.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta: 
Carl Ekvall, VD                                                                 
Mobil: 0703 - 83 20 12                                 
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.