Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020

Integrum har tidigare offentliggjort att Q1-rapporten 2020 kommer offentliggöras den 2 september. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 24 augusti. Orsaken till detta beslut är att arbetet med att rapporten har gått snabbare än väntat och bolaget ser inget skäl att vänta med publicering.

För mer information kontakta

Maria Lopez, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se