Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete.

Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete.

Efter samråd med bolagets legala rådgivare och revisor är bolaget av uppfattningen att Tillväxtverkets beslut är felaktigt och bolaget kommer överklaga beslutet. Totalt har bolaget intäktsfört 1 538 892 kr i stöd för perioden 16 mars 2020 – 31 augusti 2020. Stödet har redovisats som övriga rörelseintäkter i kvartal 2. Står Tillväxtverkets återkrav fast kommer detta att medföra att rörelseresultatet för räkenskapsåret 2020/2021 påverkas negativ med motsvarande belopp.

 

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Dennis Baecklund, CFO. Mobil: 072 556 68 69, Email: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.