Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 September

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.

Formulär för poströstning till Bolagstämma i Integrum AB den 30 september finns nu tillgängligt på bolagets hemsida. De aktieägare som önskar rösta via poströstning skall skicka ifyllt formulär samt eventuella behörighetshandlingar till Integrum AB, att: Dennis Baecklund, Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal alternativt per e-post till info@integrum.se. Om aktieägare önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska komplett poströstningsformulär kommit bolaget tillhanda senast den 24 september 2021.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Baecklund, CFO
Tel.+46 725-56 68 69
Epost: dennis.baecklund@integrum.se

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
Epost: certifiedadviser@penser.se